โครงการ/กิจกรรม

 

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร โครงการ Tech Friday

1. หัวข้อการอบรม Google Data Studio วันที่ 14 ม.ค.65 เวลา 09.00-12.00 น. ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

2. หัวข้อการอบรม Shutcut วันที่ 14 ม.ค.65 เวลา 13.30-16.30 น. ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

3. หัวข้อการอบรม การใช้งาน Word วันที่ 18 ก.พ.65 เวลา 09.00-12.00 น.  ดาวน์โหลดเกียรติบัตร 

4. หัวข้อการอบรม การใช้งาน Excel วันที่ 18 ก.พ.65 เวลา 13.30-16.30 น.  ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

5. หัวข้อการอบรม การใช้งาน Word วันที่ 5 มี.ค.65 เวลา 09.00-12.00 น.  ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

6. หัวข้อการอบรม การใช้งาน Excel วันที่ 5 มี.ค.65 เวลา 13.30-16.00 น.  ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

7. หัวข้อการอบรม Google Data Studio วันที่ 11 มี.ค. 65 เวลา 09.00-11.00 น. ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

 

 

วิธีการดาวน์โหลด  SavePDF