ห้องสำหรับการสออนไลน์ มีอุปกรณ์ ให้พร้อมภายในห้อง

ระบบจองห้องสอนออนไลน์

การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัด

ระบบขอบันทึก VDO รายวิชา

แจ้งรายละเอียก การประชุม วันเวลา จนท. จะส่ง Meeting ID ให้ทางอีเมล์ของท่าน

ระบบขอ Meeting ID ZOOM

คู่มือการใช้งานโปรแกรม และโปรแกรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

Manual & Program

Prince of Songkla University

LMS2 ,PSU

การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัด

PSU MOOC

ติดตาม รายละเอียดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับคณะวิทยาการจัดการ

การสอบวัดความรู้

SLC Smart Learning Center ,FMS พื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา

SLC Co-learning Space

.::กำหนดการสอบ::.

วัน เวลา สถานที่ เกณฑ์ที่สอบ สำหรับนักศึกษา วิธีสมัคร
       
       
       

 

.::ข่าวประชาสัมพันธ์::.

ขอ User  Password เพื่อเข้าใช้โปรแกรม Tell Me More 
- สำหรับคนที่ลืมรหัสผ่าน หรือยังไม่ได้รับ User ปีการศึกษา 2563
- สำหรับคนที่ผ่านการสอบวัดความรู้แล้วและใช้เพื่อการเรียนรายวิชาด้านภาษาอังกฤษเท่านั้น

hd tellmemore

ขอ USER คลิกที่นี่      ตรวจสอบสถานะการขอ

เข้าใช้โปรแกรม http://tmm.psu.ac.th

 

 

.::ประกาศ::.

 

 

.:: Limk ที่เกี่ยวข้อง::.