.::กำหนดการสอบ::.

วัน เวลา สถานที่ เกณฑ์ที่สอบ สำหรับนักศึกษา วิธีสมัคร
       
       
       

 

.::ข่าวประชาสัมพันธ์::.

ขอ User  Password เพื่อเข้าใช้โปรแกรม Tell Me More 
- สำหรับคนที่ลืมรหัสผ่าน หรือยังไม่ได้รับ User ปีการศึกษา 2563
- สำหรับคนที่ผ่านการสอบวัดความรู้แล้วและใช้เพื่อการเรียนรายวิชาด้านภาษาอังกฤษเท่านั้น

hd tellmemore

ขอ USER คลิกที่นี่      ตรวจสอบสถานะการขอ

เข้าใช้โปรแกรม http://tmm.psu.ac.th

 

 

.::ประกาศ::.

 

 

.:: Limk ที่เกี่ยวข้อง::.