ห้องสำหรับการสออนไลน์ มีอุปกรณ์ ให้พร้อมภายในห้อง

ระบบจองห้องสอนออนไลน์

การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัด

ระบบขอบันทึก VDO รายวิชา

แจ้งรายละเอียก การประชุม วันเวลา จนท. จะส่ง Meeting ID ให้ทางอีเมล์ของท่าน

ระบบขอ Meeting ID ZOOM

คู่มือการใช้งานโปรแกรม และโปรแกรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

Manual & Program

Prince of Songkla University

LMS2 ,PSU

การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัด

PSU MOOC

ติดตาม รายละเอียดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับคณะวิทยาการจัดการ

การสอบวัดความรู้

SLC Smart Learning Center ,FMS พื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา

SLC Co-learning Space

.:: ระบบจองห้องออนไลน์ ::.

 

กรณีใช้อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่

กรณีใช้อินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย ขั้นตอนดังนี้

2.1 ติดตั้งใช้งาน VPN คลิกที่นี่
2.2 เข้าใช้งานระบบจองห้องออนไลน์ คลิกที่นี่