ห้องสำหรับการสออนไลน์ มีอุปกรณ์ ให้พร้อมภายในห้อง

ระบบจองห้องสอนออนไลน์

การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัด

ระบบขอบันทึก VDO รายวิชา

แจ้งรายละเอียก การประชุม วันเวลา จนท. จะส่ง Meeting ID ให้ทางอีเมล์ของท่าน

ระบบขอ Meeting ID ZOOM

คู่มือการใช้งานโปรแกรม และโปรแกรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

Manual & Program

Prince of Songkla University

LMS2 ,PSU

การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัด

PSU MOOC

ติดตาม รายละเอียดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับคณะวิทยาการจัดการ

การสอบวัดความรู้

SLC Smart Learning Center ,FMS พื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา

SLC Co-learning Space

โครงการ/กิจกรรม

 

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร โครงการ Tech Friday

1. หัวข้อการอบรม Google Data Studio วันที่ 14 ม.ค.65 เวลา 09.00-12.00 น. ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

2. หัวข้อการอบรม Shutcut วันที่ 14 ม.ค.65 เวลา 13.30-16.30 น. ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

3. หัวข้อการอบรม การใช้งาน Word วันที่ 18 ก.พ.65 เวลา 09.00-12.00 น.  ดาวน์โหลดเกียรติบัตร 

4. หัวข้อการอบรม การใช้งาน Excel วันที่ 18 ก.พ.65 เวลา 13.30-16.30 น.  ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

5. หัวข้อการอบรม การใช้งาน Word วันที่ 5 มี.ค.65 เวลา 09.00-12.00 น.  ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

6. หัวข้อการอบรม การใช้งาน Excel วันที่ 5 มี.ค.65 เวลา 13.30-16.00 น.  ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

7. หัวข้อการอบรม Google Data Studio วันที่ 11 มี.ค. 65 เวลา 09.00-11.00 น. ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

 

 

วิธีการดาวน์โหลด  SavePDF

 

 

กรอกแบบฟอร์ม ขอใช้บริการ 

 ตรวจสอบสถานนะการขอใช้บริการ

 

ศูนย์เรียนรู้สร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ FMS, Smart Learning Center Co-learning space

เวลาเปิด-ปิดบริการ
- เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น.
- ช่วงสอบกลางภาค-ปลายภาค เวลา 10.00-24.00 น.
ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพิเศษ และช่วงปิดภาคการศึกษา
  ศูนย์เรียนรู้สร้างสรรค์ FMS Smart Learning Center

 

การให้บริการ แบ่งออกเป็น Zone ต่าง ๆ ดังนี้

             
Learning Zone
    บริการคอมพิวเตอร์ ค้นคว้าหา ข้อมูล สื่อออนไลน์ เพื่อการศึกษาหาความรู้ นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สืบค้น และสื่อออนไลน์ทุกประเภท เพื่อการศึกษาหาความรู้ ได้ตลอดเวลาการเปิดให้บริการ
  Multimedia Zone
   ห้องสำหรับการให้บริการ การประชุม การนำเสนองาน Project ต่าง ๆ ของนักศึกษา และเป็นห้องบันทึกการสอนออนไลน์ บันทึก VDO การสอน สำหรับคณาจารย์ภายในคณะ
     

    

      
Reading Zone
   สำหรับการอ่านหนังสืออย่างจริงจัง พื้นที่เฉพาะ เน้นการใช้สมาธิ งดใช้เสียงดัง มีพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือทั้งแบบเดียว และแบบกลุ่ม ให้บริการ การอ่านหนังสือ ทั่วไป นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ตลอด เวลาเปิดให้บริการ
  Tutoring Zone
     จำนวน 2 ห้อง เป็นพื้นที่เฉพาะกลุ่ม สำหรับนั่งอ่านหนังสือหลากหลายรูปแบบ ทำโปรเจคหรือติหนังสือเป็นกลุ่ม ให้บริการห้องสำหรับการทำงานกลุ่ม มีอุปกรณ์ จอทีวี สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่ เปิดจองล่วงหน้า ใช้งานได้ 2 ชม./ครั้ง ขั้นต่ำกว่า 5 คนไม่เกิน 10 คน กลุ่มเดียวกันจองต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ครั้ง / วัน การจองห้องนักศึกษาจะต้องวางบัตรนักศึกษา ณ ห้องที่ทำการจองในเวลาที่จอง

 

ตารางการขอใช้ห้องประจำวัน   Tutoring & Multimedia