.:: ระบบจองห้องออนไลน์ ::.

 

กรณีใช้อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่

กรณีใช้อินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย ขั้นตอนดังนี้

2.1 ติดตั้งใช้งาน VPN คลิกที่นี่
2.2 เข้าใช้งานระบบจองห้องออนไลน์ คลิกที่นี่